ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на уебсайта www.solarpowerbg.com

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между СОЛАР ПАУЪР ЕООД и посетителите на уебсайта www.solarpowerbg.com.
(2) При отваряне на уебсайта посетителите се съгласяват с настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА НА САЙТА

Чл. 2. (1) Фирмена информация за СОЛАР ПАУЪР ЕООД:
Адрес на управление: гр. София, бул. Ал. Малинов 30, ТЦ Лилиан
Булстат: 200411968
Регистрация то ДДС: BG200411968

Чл. 3. (1) Уебсайтът www.solarpowerbg.com предоставя на посетителите информация относно основната дейност и предоставяните услуги от СОЛАР ПАУЪР ЕООД.

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 4. (1) Всички информационни страници и статии в сайта www.solarpowerbg.com са написани от нас и са изключителна интелектуална собственост на СОЛАР ПАУЪР ЕООД, освен в случаите когато е изрично споменато друго. Те са обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права и не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на СОЛАР ПАУЪР ЕООД. Всяко нерегламентирано копиране или използване на информационни страници и статии без изричното разрешение на СОЛАР ПАУЪР ЕООД представлява нарушение на действащото българско законодателство.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 5. (1) С приемане на тези общи условия на сайта www.solarpowerbg.com посетителите се съгласяват да бъдат идентифицирани след въвеждане на данни от тях самите и по тяхно желание, във формите за обратна връзка в сайта, чрез които отправят запитвания, въпроси или препоръки към сайта.

(2) При предоставяне от посетителите на лични данни през сайта, посетителите се съгласяват изрично с тяхното изпращане до сайта.

(3) СОЛАР ПАУЪР ЕООД ползва изпратените от посетителите име и електронна поща само и единствено с цел да отговори на съобщения им, като например да изпрати оферта за солариуми или консуматими и резервни части за солариуми, след като това е поискано от самите тях. СОЛАР ПАУЪР ЕООД гарантира на своите посетители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни.

(4) Не изпращаме мейл бюлетини с непоискани търговски или други рекламни съобщения, както и не ползваме вашите имена или електронна поща за каквито и да е други цели.

(5) СОЛАР ПАУЪР ЕООД използва външна стандартна услуга от Google Analytics, с която отчита посещенията на уебсайта, проследява поведението на посетителите на сайта, като това става анонимно. За целта Google Analytics ползва вашия IP адрес, който в много случаи може да е споделен с други потребители на вашия интернет доставчик.

(6) СОЛАР ПАУЪР ЕООД не съхранява предоставените от вас данни в никакви бази данни, на хостинг сървъра или на стационарни компютри.

(7)СОЛАР ПАУЪР ЕООД не споделя, не разкрива и не продава получените от вас данни на трети лица или фирми.

(8) В сайта www.solarpowerbg.com посетителите се съгласяват СОЛАР ПАУЪР ЕООД да събира данни от прочитане на бисквитки, които представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра към използвания от тях браузър и се съхраняват на тяхното устройство, за да може сайтът да го разпознава.

(9) Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра на посетителите и се изтриват в момента, в който затворят уебсайта. Бисквитките не съдържат никакви лични данни за посетителите на www.solarpowerbg.com.

(10) Посетителите на www.solarpowerbg.com в качеството си на физически лица се съгласяват СОЛАР ПАУЪР ЕООД да съхранява информация или да получава достъп до информация, съхранена чрез бисквитки в техните устройства, за да направи уебсайта по-лесен и по-полезен за тях.

(11) Посетителите на www.solarpowerbg.com могат по всяко време да изключат бисквитките на браузъра си или да ги изтрият от твърдия си диск.

V. ИЗМЕНЕНИЯ В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ

Чл. 6. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от СОЛАР ПАУЪР ЕООД по всяко време, като компанията се задължава да публикува и актуализира датата на документа. Измененията влизат в сила за всички посетители на www.solarpowerbg.com от момента на публикуването им.

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 7. (1) За неуредените въпроси в тези общи условия, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 8. (1) Настоящите общи условия влизат в сила за всички посетители на www.solarpowerbg.com считано от 11.02.2019 г.


СОЛАР ПАУЪР ЕООД
гр. София, 11.02.2019 г.